Phụ tùng

Để xe Mercedes-Benz vận hành hiệu quả nhất xe cần được bảo dưỡng và sửa chữa tại Trung tâm dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz và được thay thế phụ tùng chính hãng.