Khuyến mãi Dịch vụ tại Haxaco Kim Giang

Diễn ra từ ngày 3-29/07/2017, chương trình áp dụng cho khách hàng sở hữu xe du lịch Mercedes-Benz có ngày đăng ký lần đầu tại Việt Nam trước 01/07/2012.

Quý khách hàng khi mang xe vào Xưởng dịch vụ Mercedes-Benz Haxaco Kim Giang từ ngày 3-29/07/2017 sẽ nhận được các ưu đãi lớn.